Дарители

 

 

 

        Фондът на библиотеката постоянно се обогатява и от дарения, направени от  наши преподаватели и студенти, както и от известни институции, университети, съюзи, фондации, частни лица и др., подкрепящи науката и образованието.

 

Дарения от университети и различни организации: 

Технически университет – София

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Бургаски свободен университет

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Съюз на учените в България – клон Сливен

Програма “Темпус”

Център КСОУВО

TS Банк – Сливен

Фондация “Български институт за анализи и проучвания”

Техникум по механотехника “Н. Е. Жуковски” - Сливен

Организационен комитет на Юбилейна научна сесия “40 години Колеж-Сливен”

Издателство "Захарий Стоянов" - София

 

Дарения от преподаватели на ИПФ и Колеж-Сливен:

проф. дтн инж. Станимир Карапетков

проф. д-р инж. Милко Йорданов

проф. д-р инж. Иванка Монева

проф. д-р инж. Андреас Хараламбус

проф. д-р Марина Николова

проф. дмн Гани Стамов

проф. д-р инж. Марианна Баева

проф. д-р инж. Пенка Генова

проф. дтн инж. Стефан Бъчваров

проф. д-р инж. Иван Антонов

проф. дпн инж. Боян Лалов

проф. дтн дикн инж. Николай Петров

проф. д-р инж. Божидар Бойчев

проф. дтн инж. Драгол Драголов

проф. д-р инж. Петко Нотов

проф. д-р инж. Александър Александров

доц. д-р инж. Веселин Янков

доц. д-р Цанко Узунов

доц. д-р инж.  Сашко Ламбов

доц. д-р инж. Михаела Топалова

доц. д-р инж. Господин Стефанов

доц. д-р инж. Ивелин Рахнев

доц. д-р инж. Димитър Няголов

доц. д-р инж. Георги Николов

доц. д-р инж.  Георги Кокеров

доц. д-р инж. Иван Статулов

доц. д-р Йордан Жечев

доц. д-р инж. Радостина Петрова

доц. д-р инж. Красимир Спиров

доц. д-р инж. Любен Прангов

доц. д-р Петър Хаджидобрев

гл. ас. д-р инж. Венцислав Димитров

гл. ас. д-р инж. Стоян Божков

гл. ас. д-р Юрий Клисаров

ст. преп. д-р Калина Белчева-Клисарова

ст. ас. инж. Димитър Биринджиев

ст. ас. инж. Димитър Ганев

ст. ас. инж. Красимир Дончев

ас. инж. Панайот Чобанов

инж. Пламен Мъцински

инж. Дора Ненчева

 

Дарения от преподаватели на други университети:

проф. дтн инж. Венцеслав Тошков

проф. дтн инж. Филип Филипов

проф. дтн инж. Евгений Гиндев

проф. д-р инж. Николай Минчев

проф. д-р инж. Кънчо Коларов

доц. д-р инж. Георги Чобанов

доц. д-р инж. Валентин Цолов

доц. д-р инж. Ивайло Пандиев

доц. д-р инж. Веселин Григоров

доц. д-р Надежда Нанчева

доц. д-р инж. Невяна Танева

д-р инж. Георги Кардашев

 

Дарения от частни лица:

инж. Пею Михайлов Михайлов

инж. Върбинка Стоянова

инж. Цветанка Кръстева

Панайот Дограмаджиев 

Милка Казакова 

Панайот Чобанов

Дена Спиру

Михаил Стоянов Михайлов

 

             Библиотеката благодари на всички свои дарители - бивши и настоящи възпитаници на Инженерно-педагогически факултет и Колеж-Сливен, преподаватели, служители и приятели на библиотеката.

 

Снимки на част от колекциите, постъпили от дарения:  колекции