Контакти

 

 

 

        Библиотеката се намира в сградата на Колежа, на ІІ етаж и заема площ около 240 кв.м. Библиотечните фондове са разположени в три книгохранилища и читалня, в която се заема и литература за домашно ползване. Регистрацията на потребителите се извършва в стая № 215. 

 

Работно време

с читатели:

 

от понеделник до петък: 

 

от 08.30 ч. до 12.00 ч.

от 12.30 ч. до 16.00 ч.

  

        Всеки последен петък от месеца библиотеката не обслужва читатели, съгласно чл.16 от Правилника на Библиотеката, приет и утвърден на Факултетен съвет от 11.10.2001 год.

 

Бул. Бургаско шосе № 59

 

 

 

За   контакти:                                                                 

Гр. Сливен, п.к. 8800

Бул. Бургаско шосе № 59

Библиотека

На ИПФ и Колеж-Сливен

 

Библиотекар

Връзки с обществеността

маг. Ирена Соколова

 Тел.: 0877 359 334

 Е-mail: biblioteka_tu_sliven@abv.bg          

 Skype: biblioteka_tu_sliven

 www.facebook.com/ biblioteka.tu.sliven/